Ô tô 360

‘Đốt mắt’ với bộ đôi đình đám Nissan 350z vs Mazda RX8 tại Automechanika 2019


Nissan 350z vs Mazda RX8 xuất hiện đầy ấn tượng tại triển lãm Automechanika 2019 trong mẫu thiết kế mới nhất từ AK DECAL.

Nissan 350z vs Mazda RX8 Automechanika  D1 (11)

Nissan 350z vs Mazda RX8 Automechanika  D1 (10)

Nissan 350z vs Mazda RX8 Automechanika  D1 (8)

Nissan 350z vs Mazda RX8 Automechanika  D1 (9)

Nissan 350z vs Mazda RX8 Automechanika  D1 (7)

Nissan 350z vs Mazda RX8 Automechanika  D1 (19)

Nissan 350z vs Mazda RX8 Automechanika  D1 (16)

Nissan 350z vs Mazda RX8 Automechanika  D1 (20)

Nissan 350z vs Mazda RX8 Automechanika  D1 (17)

Nissan 350z vs Mazda RX8 Automechanika  D1 (18)

Nissan 350z vs Mazda RX8 Automechanika  D1 (15)

Automechanika 2019 (6)

Automechanika--2019-xtt2

Nissan 350z vs Mazda RX8 Automechanika  D1 (14)

Nissan 350z vs Mazda RX8 Automechanika  D1 (13)

Nissan 350z vs Mazda RX8 Automechanika  D1 (21)

Nissan 350z vs Mazda RX8 Automechanika  D1 (1)

Nissan 350z vs Mazda RX8 Automechanika  D1 (6)

Nissan 350z vs Mazda RX8 Automechanika  D1 (3)

Nissan 350z vs Mazda RX8 Automechanika  D1 (2)

Nissan 350z vs Mazda RX8 Automechanika  D1 (5)

Nissan 350z vs Mazda RX8 Automechanika  D1 (4)

Videos

VẠN XUÂN AUTO

Follow us on social
Zalo
favebook
favebook
097.622.6898